Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid - Carla Muisers Coaching

Hooggevoeligheid

“Wees jezelf, vertrouw op je gevoel.”

 

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid is een eigenschap, een persoonlijkheidskenmerk. Je wordt ermee geboren.

Naar schatting is ca 20% van de mensen, jong en oud, hooggevoelig.

Het is een bijzondere eigenschap maar kan ook als erg lastig worden ervaren, omdat je je vaak ‘anders’  en onbegrepen voelt. Je voelt je sneller het buitenbeentje.

 

Inzicht

Als je je eigen karakter en eigenschap beter begrijpt, geeft dit een gevoel van er- en herkenning: ik ben niet gek en ik ben niet enige.

Het helpt je je hooggevoeligheid als kwaliteit te zien en de voordelen ervan goed te gebruiken, want die zijn er zeker.

Welke aanpak voor jou werkt, ontdek ik door met jou te praten, te luisteren naar wat je zegt maar ook door wat je níet zegt.

IK GEBRUIK MIJN GEVOEL. Ik geef geen standaardoplossingen uit een boek. Ik geef wel oplossingen op basis van mijn eigen kennis en persoonlijke ervaring als hsp’er.

Samen met jou wil ik op zoek gaan naar jouw individuele kwaliteiten en jou leren:

 • grenzen te stellen,
 • een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen,
 • de moed te vinden om uitdagingen aan te gaan,
 • het vertrouwen te krijgen in eigen mogelijkheden en talenten te ontwikkelen.

Ik wil je leren hoe je je tegen overprikkeling kunt beschermen zodat jij de regie in handen hebt en niet de buitenwereld.

Wij gaan samen op zoek naar wat het beste bij jou past, waar jij je prettig bij voelt, zodat jij voor de rest van je leven met deze eigenschap om kan gaan.

Kenmerken van hooggevoeligheid

 

“Je bent prachtig zoals je bent. Je bent geweldig, uniek.”

 

 

Hooggevoelige mensen hebben meer tijd en rust nodig om alle prikkels die binnenkomen te verwerken.

Naast zintuigen die sterker ontwikkeld zijn, is er ook sprake van een samenspel van karaktertrekken en kwaliteiten en spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol.

Denk hierbij aan veranderingen zoals een verhuizing,  (kind) andere school of klas, verlies van een dierbare, verlies van een huisdier of een wijziging in de gezinssamenstelling (echtscheiding, samengesteld gezin). Het is van belang om te weten dat je je niet in alle hierna genoemde of een bepaald aantal kenmerken hoeft te herkennen om hooggevoelig te zijn.

 

 

Een aantal kenmerken van hooggevoeligheid op een rijtje.
Onderstaande opsomming van voorbeelden die jouw leven gecompliceerd kunnen maken, kan verhelderend werken. Zo ging het in ieder geval bij mij.

 

Lichamelijk kenmerken (lichaam en zintuigen):

 • Verfijnde reuk, gehoor, zicht en/of tastzin
 • Gevoelige huid: kriebelende kleding (wol), etiketjes in kleding, naden in kousen
 • Moeite met in slaap komen
 • Sneller allergieën ontwikkelen (eczeem, hooikoorts)
 • Anders reageren op medicatie dan gemiddeld

 

Emotionele en sociale kenmerken (contact met zichzelf en de omgeving):

 • Snel ontroerd, overstuur raken
 • Zorgzaamheid
 • Leven vanuit gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid
 • Intens in het leven staan
 • Moeite met (plotselinge) veranderingen
 • Niet volop in de aandacht willen staan
 • Stemmingen van anderen overnemen
 • Gaan aanpassen naar verwachtingen van omgeving
 • Zich erg verantwoordelijk voelen, twijfelen aan zichzelf, zich snel zorgen maken (piekeren)

Mentale kenmerken (denken en informatieverwerking):

 • Creatief, vaak talent voor bijv. tekenen, drama, muziek  (expressief), origineel en onafhankelijk denken, veel fantasie, rijke droomwereld
 • Kinderen en jongeren: moeite met huidige schoolsystemen (wil graag in eigen tempo en met eigen ‘ordering’ werken)
 • Weerstand tegen al het moeten
 • Perfectionisme en faalangst (kan leiden tot onderpresteren)

 

Spirituele kenmerken (essentie, intuïtie en creativiteit):

 • Eigen wijsheid, heel gericht het eigen pad volgen
 • Intuïtief, direct weten, de ander aanvoelen en doorzien
 • Leven vanuit het hart
 • Veel waarde hechten aan eerlijkheid
 • Eenheid met de dingen om je heen ervaren; sterke band met de natuur (planten en dieren)
 • Buitenzintuiglijke ervaringen
 • Gericht zijn op een liefdevolle wereld, harmonie (willen) brengen; bemiddelaar

 

 

Vragen over hooggevoeligheid of over emotionele problemen die gepaard gaan met een echtscheiding?

Neem geheel vrijblijvend contact op. 

Carla Muisers Coaching hooggevoeligheid